Languages

Alumni

 

Staff

 • Jianxiong Wan (as a visiting scholar, from Nov. 2017 to Feb. 2018)

Students

Mar.2018

Master Course

 • Syo IIZUKA
 • Yutsuki KAYAMA
 • Yoshiaki KAWASE
 • Tomohiro NISHIDA
 • Takanori HARA
 • Kodai FUJII
 • Koji MANDAI
 • Takuya YOSHIDA

Sep. 2017

Master Course

 • Apichanukul Worachate

Mar. 2017

Master Course

 • Yuuki KASAI
 • Kei YAMAMOTO

Mar. 2016

Master Course

 • Akio ISHIKURA
 • Junki ITOI
 • Kohei OTSUKI
 • Natsuki OGAWA
 • Nobuhisa KOMATSU
 • Tomoyuki SAKATA
 • Koki SONODA
 • Andrei Tuchin
 • Banji INOUE (Collaborative Lab.)

Internship Program Students

2018/01

 • Renzo Roel P. Tan

2016/05 - 2016/07

 • Mongkud Klungpornkun

2016/01

 • Hadrian Ang

2014/06 - 2014/08

 • Peerut Boonchokchuay
 • Pongbhop Nukulkit
 • Varunyu Fuvattanasilp